خاطرات پریسا جون

تک ستاره آسمون عشقمون

دنبال کنندگان وبلاگ من

رتبه جذابیت: 251
امتیاز جذابیت: 4,952
58 دنبال کنندگان
507 پسندها
317 نظرات
523 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 31
امتیاز جذابیت: 15,484
99 دنبال کنندگان
1,914 پسندها
1,778 نظرات
318 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 161
امتیاز جذابیت: 6,233
91 دنبال کنندگان
521 پسندها
835 نظرات
138 مطالب بی رمز
1
1000 وبلاگ برتر نی نی وبلاگ